سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان
بیا ای دل از این جا پر بگیریم ...

به شب به صبح گفته ام ...
ارسال در تاریخ پنج شنبه 90 دی 15 توسط زهرا آهنگر

به صبح گفته ام صدا کند مرا

به شب گفته ام صدا زند مرا

به صبح گفته ام

که شب چو رفت و آمدی

به شب گفته ام که چون وقت رفتنت شد و سحر خواست به روی تو رنگ سفید بپاشدت ...

به شب گفته ام به صبح گفته ام ... صدا زنید مرا به هنگام رفتن و آمدن

مباد که خواب گیردم

مباد که رخ عیان کنی و من نبینمت ...
قالب وبلاگ مرجع راهنمای وبلاگ نویسان