سفارش تبلیغ
صبا ویژن
بیا ای دل از این جا پر بگیریم ...

هوای گریه دارد
ارسال در تاریخ پنج شنبه 93 دی 25 توسط زهرا آهنگر

دلم شکسته ای دوست هوای گریه دارد

دلم گرفته از او، هوای گریه دارد

دلم پر از غم است و هوای گریه دارد 

گرفته از غم دوست نوای گریه دارد

به چشم تو عیان بود، هر آن چه با دلم کرد

به چشم خود که دیدی، هوای گریه دارم

پیاله دو چشمم هوای گریه دارد

و بیشتر از چشمانم، دلم گرفته ای دوست، هوای گریه دارد

طوفان این شب نیز خواهد گذشت از سر

اما 

هوای این شب تلخ،

یلدای گریه دارد

دلم گرفته ای دوست

دلم گرفته ای دوست

هوای گریه دارد

ولی به زور شهنه،

باید فرو نشیند

هوای گریه دل

 

در این دیار غربت

هوای گریه کردن

هوای گریه دل

بد کیشی است و قبحت

اما ...

هوای گریه دارد ...

هوای گریه دارم ...

هوای گریه ...

سیب فروش
قالب وبلاگ مرجع راهنمای وبلاگ نویسان